MASZYNY ROLNICZE

SIEWNIKI PUNKTOWE GREAT PLAINS TO PRZEŁOMOWA TECHNOLOGIA DOZOWANIA NAWOZÓW

 Dzięki systemowi AccuShot można dostarczyć nawozy bezpośrednio nad nasiona lub, jak to pokazano tutaj, w ustalonej wcześniej odległości od nich.AccuShot, nowy unikatowy system dozowania nawozów płynnych, wkrótce będzie dostępny jako opcja w wybranych modelach siewników pynktowych Yield-Pro Great Plains. Według producenta jest to innowacyjny system, który umożliwi plantatorom kukurydzy na całym świecie zmaksymalizowanie plonów przy jednoczesnej redukcji kosztów początkowych i zanieczyszczenia nawozami.

Nowy system zostanie po raz pierwszy oficjalnie zaprezentowany na Agritechnica, największych na świecie targach maszyn i sprzętu rolniczego, które odbędą się w listopadzie tego roku w Hanowerze w Niemczech.

W przeciwieństwie do konwencjonalnych metod początkowego dozowania nawozów, które ciągłymi strumieniami spływają na całej długości podajnika, w systemie AccuShot wykorzystano opatentowaną technologię dozowania składników odżywczych dla pojedynczych roślin.
System można dostosować: użytkownicy mogą kontrolować wielkość dawek oraz ich odległość od nasion, tak aby spełniały ich wymagania. Można umieszczać nawóz na nasionach lub w określonej odległości od nich.

Komentując nową technologię, opracowaną we współpracy z amerykańską firmą Capstan Ag Systems, Daniel Rauchholz, Prezes Great Plains International, powiedział: „Głęboko wierzymy, że technologia AccuShot może znacznie poprawić plony plantatorów kukurydzy na całym świecie.
AccuShot umożliwia dostarczanie składników odżywczych w pobliże ziaren, które ich potrzebują do zdrowego rozwoju. Technologia, na której opiera się system, umożliwia wykorzystanie każdej kropli nawozu dzięki umieszczeniu jej w takim miejscu, aby była dostępna dla systemu korzeniowego roślin. Nawóz jest dostarczany jedynie w takie miejsca, które są dostępne dla rozwijających się ziaren. Tradycyjne metody dozowania nawozów zapewniały dostarczanie roślinom jedynie około 25% fosforanów, pozostała część nawozu była marnowana.
AccuShot to zmienia”.

Jak to działa?

Po ustawieniu w interfejsie użytkownika AccuShot żądanej wielkości dawki i jej odległości od nasion proces dozowania rozpoczyna się, gdy nasiona zostaną wykryte przez czujnik standardowego podajnika; opóźnienie jest równe czasowi niezbędnemu do transportu nasion do gruntu. Kolejne opóźnienie jest związane z odległością miejsca dozowania od nasion. Następnie otwierany jest zawór z nawozem pod ciśnieniem. Czas otwarcia zaworu jest obliczany na podstawie wielkości dawki dla nasion i ciśnienia nawozu. Odmierzona ilość nawozu jest uwalniana do pojedynczego dozownika, wymuszając otwarcie zaworu zwrotnego i umieszczenie nawozu w pobliżu nasiona, a następnie zamknięcie zaworu. W taki sposób ustawiona wcześniej dawka nawozu trafia w pobliże nasiona.

AccuShot umieszcza płyn tak szybko i precyzyjnie, że tylko czuły aparat może wychwycić dozowanie.

„Możliwość umieszczania ustalonej dawki nawozu w pobliżu każdego nasiona ma istotne znaczenie, zarówno ekonomiczne, jak i dla środowiska” — wyjaśnia Daniel Rauchholz: „AccuShot po raz pierwszy umożliwia plantatorom kukurydzy rzeczywistą kontrolę wykorzystania drogich nawozów i minimalizowanie strat. Ponieważ nawóz jest umieszczany tylko tam, gdzie może być wykorzystany, można zredukować koszty bez wpływu na plony lub wykorzystać tę samą ilość nawozu do ich zwiększenia. Dodatkowo AccuShot zapewnia najlepsze wykorzystanie środków odżywczych i nieumieszczanie ich w miejscach, w których nigdy nie będą wykorzystane. W rezultacie AccuShot poprawia sytuację ekonomiczną rolników. Co więcej, zyskuje również środowisko naturalne, ponieważ do gleby trafia znacznie mniej niewykorzystanych nawozów”.

Trwa właśnie proces patentowania systemu dozowania nasion i nawozu AccuShot, jednak sam system został dokładnie i pomyślnie przetestowany podczas czterech ostatnich sezonów przez doświadczonych agronomów, rolników i inżynierów Great Plains zajmujących się rozwojem produktów.

Niezależne testy przeprowadzone w 2014 roku przez Crop-Tech Consulting również dały obiecujące wyniki. Wykorzystanie AccuShot i 23 litrów nawozu na hektar to koszt nawozu rzędu 51 euro na hektar dla podwójnych rzędów roślin od 79 000 do 99 000 roślin na hektar.

W Great Plains uważamy, że poletka próbne zasiane w roku 2015 również wyglądają wyjątkowo zachęcająco, a wyniki powinny być dostępne podczas targów Agritechnica.

Przewidujemy, że pierwsze systemy AccuShot trafią do plantatorów w ograniczonej liczbie wiosną 2016.

W przyszłości zamierzamy w Great Plains rozszerzyć zakres zastosowania systemu AccuShot poza początkowe nawożenie. „Zasady, na których jest oparty system AccuShot, mają potencjalnie wiele innych zastosowań, w tym dla regulatorów wzrostu roślin, zaprawiania nasion, podwójnego rozmieszczania czy środków owadobójczych” — powiedział Daniel Rauchholz. „Będziemy ciężko pracować przez rok lub dwa, aby w pełni wykorzystać cały potencjał systemu AccuShot w jak największej liczbie obszarów zastosowań. I na zakończenie: wysyłam otwarte zaproszenie do wszystkich specjalistów chemików zajmujących się cieczami, którzy są zainteresowani współpracą z Great Plains w zakresie nowych zastosowań tej technologii: skontaktujcie się z nami”.

 

 

Dzięki systemowi AccuShot można dostarczyć nawozy bezpośrednio nad nasiona lub, jak to pokazano tutaj, w ustalonej wcześniej odległości od nich.

 

© Copyright Serwis dobre-maszyny-rolnicze.pl - dobre-maszyny-rolnicze.pl. | All Rights Reserved.
Serwis dobre-maszyny-rolnicze.pl nie odpowiada za informacje zamieszczone w serwisie.
Zamieszczone na stronach serwisu informacje o towarach i usługach nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 w związku z art. 61 § 2 Kodeksu cywilnego.