MASZYNY ROLNICZE

DWA SIEWNIKI W CENIE JEDNEGO

Wprowadzenie na rynek przez Great Plains nowych 3- i 4-metrowych siewników Saxon do minimalnej uprawy nastąpiło niedługo po udostępnieniu do sprzedaży 3- i 4-metrowych nowych siewników Centurion. Great Plains jest zdania, że dzięki pojawieniu się rodziny Saxon może teraz zaspokoić zapotrzebowanie w zakresie minimalnej uprawy, pracy przy dużych ilościach resztek pożniwnych, gdzie pozwala na to struktura gleby, działania w warunkach uprawy zerowej oraz bardziej agresywnych upraw w systemach upraw orkowych lub uproszczonych.

Warto podkreślić, że tam, gdzie te różne potrzeby współistnieją w ramach tego samego gospodarstwa lub przedsiębiorstwa, zdaniem Great Plains wystarczy jeden siewnik, podczas gdy wcześniej w takiej sytuacji klient zmuszony był rozważać zakup dwóch.

Jest to możliwe dzięki temu, że dyski Turbo Coulter zainstalowane w Saxonach jako element specyfikacji podstawowej tak naprawdę można w pełni łatwo wymienić na kątowe dyski zębate, które stanowią integralną część specyfikacji podstawowej Centurionów.

Simon Revell, dyrektor ds. eksportu Great Plains, tłumaczy, w jaki sposób stanowić to może dużą korzyść dla niektórych rolników i podwykonawców:
„Okazuje się, że w wielu gospodarstwach rolnicy mogą potrzebować siewnika, który potrafi efektywnie działać w systemach upraw orkowych czy uproszczonych, ale, w zależności od płodozmianu i danego okresu w roku, może również potrzebować sprzętu o niewielkiej ingerencji, który radzi sobie z dużymi ilościami resztek pożniwnych. Teraz mogą realizować wszystkie te zadania za pomocą tylko jednego siewnika.

Ta nowa koncepcja całkowitej elastyczności gwarantuje nabywcy siewnika, że z jednej strony uprawia glebę tylko tam, gdzie umieszczane jest ziarno, bez ingerencji pomiędzy rzędami, a z drugiej, uprawia glebę z zachowaniem pełnej szerokości, jaką powinien oferować europejski siewnik.

Oba systemy działają z przodu mechanizmu otwierającego redlic Serii 00, który dostosowano tak, aby zapewnić całkowitą kontrolę nad naciskiem redlic poprzez zachowanie odpowiedniego układu geometrycznego pomiędzy talerzami a kołem dociskowym, co służy jednolitej głębokości i pokryciu nasion” — dodał.

Poza wymienialnością talerzy Turbo Coulter i talerzy do upraw, oba siewniki wyposażone są w te same funkcje w zakresie transportu materiału siewnego, wysiewu i utrwalania.

Zarówno 3-metrowy Saxon 300, jak i 4-metrowy Saxon 400 wyposażone są w ten sam zasobnik o pojemności 3000 litrów, co ich odpowiedniki z rodziny Centurion. Zasobnik o pojemności 4000 litrów dostępny jest w specjalnych wersjach.

Wał ugniatający o pełnej szerokości zapewnia niezwykle spójne utrwalenie tuż przed sprawdzonymi mechanizmami otwierającymi redlic Serii 00 Great Plains.

3-metrowy siewnik wysiewa 18 rzędów (w odległości 167 mm) i 24 rzędy (w odległości 125 mm), a 4-metrowa wersja wysiewa odpowiednio 24 i 32 rzędy. Każda redlica Serii 00 wyposażona jest w klapkę siewną, która kieruje ziarno w dół mechanizmu otwierającego, zapobiegając rozrzutowi ziarna.

Hydraulicznie regulowane ciśnienie w przedziale od 40 kg do 160 kg zapewnia, że redlice działają na jednakowej głębokości we wszystkich typach gleby. Nowa geometria toru mechanizmu otwierającego maksymalizuje dokładność głębokości wysiewu i kontrolę na ciśnieniem. Nowa geometria toru mechanizmu otwierającego maksymalizuje przeniesienie ciężaru do redlic i koła dociskowego poprzez utrzymanie redlic równolegle do podłoża. Zapewnia to dokładność w zakresie głębokości wysiewu i kontrolę nad ciśnieniem, szczególnie w trudnych warunkach.

System dystrybucji nasion zakłada zmienną liczbę wysiewanych nasion. Składa się z dwóch formowanych wtryskowo głowic dystrybucyjnych z opcjonalnymi zapadkami odcinającymi ścieżki i monitorami blokady ziarna, by precyzyjnie dostarczać ziarno do każdej redlicy z możliwością odcięcia poszczególnych rzędów dla większego dystansu między nimi, jeśli zachodzi taka potrzeba.

Nowe siewniki Saxon można złożyć do długości 3 m w celach transportowych, waga transportowa odpowiada możliwościom ładowarki, a z każdej strony znajdują się dwa koła dla lepszej stabilności i zachowania odstępu, wyposażone są w opony 420/55 17. Wyposażone są również w pełen zestaw oświetleniowy wymagany w Europie.

Komory wagowe leja są elementem opcjonalnym. Maszyna pracuje za pośrednictwem systemu sterowania hydraulicznego, który gwarantuje, że ciężar leja jest równomiernie rozłożony na całej szerokości siewnika bez względu na ilość ziarna.

Inne opcje to: nowe hydrauliczne sprężynowe spulchniacze, hydrauliczna włóka na pełną szerokość, zgarniacze-koła dociskowe i brony, znaczniki hydrauliczne, znaczniki przedwschodowe i hamulce pneumatyczne lub hydrauliczne.

Sterowanie odbywa się za pomocą systemu Mueller-ISOBUS, a klienci mogą wybierać spośród wielu wariantów terminali graficznych.

 

 

 

© Copyright Serwis dobre-maszyny-rolnicze.pl - dobre-maszyny-rolnicze.pl. | All Rights Reserved.
Serwis dobre-maszyny-rolnicze.pl nie odpowiada za informacje zamieszczone w serwisie.
Zamieszczone na stronach serwisu informacje o towarach i usługach nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 w związku z art. 61 § 2 Kodeksu cywilnego.