MASZYNY ROLNICZE

Leasing sprzętu rolniczego – operacyjny czy finansowy?

 

Leasing jest jedną z możliwości zewnętrznego finansowania maszyn rolniczych. Pozwala rolnikowi zmodernizować swoje gospodarstwo bez angażowania środków własnych. Rolnik może zdecydować się na leasing operacyjny lub finansowy (kapitałowy).

Wskazujemy najważniejszy cechy obu umów, występujące pomiędzy nimi różnice oraz wspólne cechy. Podpowiadamy również, czym kierować się przy podejmowaniu decyzji.

Leasing operacyjny i finansowy – wspólne cechy

Zarówno operacyjny, jak i finansowy leasing sprzętu rolniczego to umowy, które pozwalają rolnikowi korzystać z różnego rodzaju maszyn i urządzeń w zamian za regularne opłacanie rat. W obu przypadkach formalnym właścicielem przedmiotu przez cały czas trwania umowy pozostaje firma leasingowa. Można brać w leasing zarówno nowe, jak i używane maszyny.

Podobieństwo wiąże się również z łatwą dostępnością obu umów. Leasingodawcy finansują maszyny rolnicze nawet do 100% ich wartości w trybie uproszczonym. Rolnik nie musi dzięki temu spełniać czasochłonnych formalności ani przedstawiać wielu dokumentów – zwykle wystarczy oświadczenie o wynikach finansowych, dokumenty rejestrowe działalności rolniczej, umowa dzierżawy gruntu oraz dowód zawarcia ubezpieczenia OC gospodarstwa.

Maszynę można otrzymać bez wysokiego wkładu własnego czy długiej historii kredytowej. Zawarcie umowy nie wpływa negatywnie na zdolność kredytową rolnika. Niektóre firmy leasingowe oferują elastyczny harmonogram spłaty rat – w trybie miesięcznym, kwartalnym czy sezonowym.

Różnice pomiędzy leasingiem finansowym i operacyjnym maszyn rolniczych

Przedstawiamy najważniejsze cechy, które różnią oba te rodzaje leasingu.

Amortyzacja

Kluczowa różnica wiąże się z tym, że jedynie leasing finansowy pozwala rolnikowi zaliczyć sprzęt do ewidencji środków trwałych i dokonywać jego amortyzacji. W przypadku leasingu operacyjnego maszyna pozostaje do końca umowy składnikiem majątku firmy leasingowej i to ona dokonuje odpisów amortyzacyjnych.

Moment opłacenia podatku VAT

Rolnik korzystający z leasingu kapitałowego musi opłacić z góry cały naliczony VAT – podatek ten zostaje uwzględniony na pierwszej fakturze otrzymanej od finansującego. W leasingu operacyjnym VAT (23%) jest natomiast naliczany częściowo do każdej raty, co pozwala opłacać go w wielu mniejszych kwotach.

Minimalny czas trwania leasingu

Umowa leasingu operacyjnego powinna zostać zawarta na czas odpowiadający co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji. W przypadku większości maszyn rolniczych leasing operacyjny powinien więc trwać minimum 36 miesięcy. Leasing finansowy może być natomiast zawarty na dowolny czas – w tym krótszy niż 3 lata.

Możliwość zaliczania wydatków leasingowych w koszty działalności

Rolnik korzystający z leasingu operacyjnego może uwzględniać w kosztach uzyskania przychodu całość każdej opłaconej raty – zarówno jej część kapitałową, jak i odsetkową. Ma także prawo odliczenia opłaty wstępnej (czynszu inicjalnego), poniesionych opłat manipulacyjnych oraz wydatków eksploatacyjnych – np. na przegląd czy serwis maszyny.

Leasing kapitałowy pozwala natomiast, oprócz kosztów eksploatacyjnych, odliczać od podstawy opodatkowania jedynie część odsetkową raty. Pod względem podatkowym ten rodzaj leasingu jest więc zbliżony do kredytu.

Wykup maszyny rolniczej po leasingu

Zarówno leasing operacyjny, jak i finansowy pozwala rolnikowi stać się formalnym właścicielem sprzętu rolniczego po zapłaceniu ostatniej raty. W przypadku leasingu finansowego staje się to w sposób automatyczny – nie ma więc możliwości zwrotu przedmiotu firmie leasingowej.

Po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego rolnik może natomiast zdecydować się na dobrowolny wykup po cenie znacznie niższej niż rynkowa. Jest to możliwe dzięki temu, że z każdą kolejną ratą leasingową spłaca wartość sprzętu. Ma również prawo zwrócić maszynę leasingodawcy – może wtedy wziąć w leasing nową maszynę.

Czym kierować się przy wyborze rodzaju leasingu?

Przed podjęciem ostatecznej decyzji rolnik powinien odpowiedzieć sobie m.in. na poniższe pytania.

  • Na jak długi czas zamierza zawrzeć umowę?

Leasing finansowy można zawrzeć na krótszy okres, natomiast operacyjny sprawdzi się lepiej w przypadku umów długoterminowych.

  • Czy jest w stanie opłacić cały VAT z góry?

Koszty początkowe w przypadku leasingu finansowego są znacznie wyższe. Leasing operacyjny może więc okazać się korzystniejszym rozwiązaniem, jeśli rolnik nie dysponuje gotówką pozwalającą opłacić cały VAT po otrzymaniu pierwszej faktury. Leasing finansowy może być atrakcyjniejszym wyborem dla tych rolników, którzy chcą mieć możliwość odliczenia dużej wysokości podatku VAT już w pierwszym miesiącu trwania umowy.

  • Czy chce wnieść wysoką kwotę wkładu własnego?

Tylko leasing operacyjny pozwoli zaliczyć opłatę wstępną w koszty działalności, dlatego może być atrakcyjniejszą opcją w przypadku umów z wysokim wkładem własnym.

  • Czy planuje stać się właścicielem sprzętu rolniczego po zakończeniu umowy?

Jeżeli rolnik nie jest zainteresowany uzyskaniem prawa własności do maszyny, wtedy powinien rozważyć możliwość skorzystania z leasingu operacyjnego. Będzie mógł w takim przypadku zwrócić sprzęt i ewentualnie wciąć w leasing nową maszynę.

 

 

© Copyright Serwis dobre-maszyny-rolnicze.pl - dobre-maszyny-rolnicze.pl. | All Rights Reserved.
Serwis dobre-maszyny-rolnicze.pl nie odpowiada za informacje zamieszczone w serwisie.
Zamieszczone na stronach serwisu informacje o towarach i usługach nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 w związku z art. 61 § 2 Kodeksu cywilnego.