MASZYNY ROLNICZE

Zmiany w przeglądach opryskiwaczy

Nowe przepisy, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2021 r. uniemożliwią przeprowadzenie sprawności technicznej opryskiwaczy w gospodarstwie rolnym (Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie potwierdzenia sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin Dz.U.2016 poz. 924 tekst jedn.).

Obecnie diagnosta przeprowadza atestację opryskiwacza na terenie gospodarstwa rolnego, sprawdzając między innymi natężenie przepływu z dysz roboczych. Po nowym roku będzie wolno badać opryskiwacze polowe tylko przy pomocy ręcznych lub elektronicznych stołów rowkowych. Badanie sprzętu do stosowania środków ochrony roślin będą mogły być przeprowadzane tylko w pomieszczeniach, z utwardzonym podłożem, zapewniając optymalne warunki do atestacji. Brak odpowiednich pomieszczeń technicznych w gospodarstwie uniemożliwi przeprowadzenie przeglądu opryskiwaczy. W takich sytuacjach rolnicy będą zobowiązani do transportowania sprzętu do stacji diagnostycznych, które znajdują się najczęściej w miastach powiatowych, często w dużej odległości od miejsca zamieszkania (nawet 30 km). Przejazd zwiększonej liczby ciągników z opryskiwaczami szczególnie na drogach krajowych, może być przyczyną spowalniania ruchu innych pojazdów.

Samorząd rolniczy zwrócił się do Pana Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zmianę przepisów w zakresie wymogów dotyczących potwierdzenia sprawności technicznej sprzętu do ochrony roślin i  wprowadzenie moratorium, które pozwoli firmom na dostosowanie się do nowych wymagań.

Każdy opryskiwacz powinien raz na 3 lata przejść obowiązkowe badania stanu technicznego, wyjątkiem są nowe maszyny, u których przeglądu dokonujemy przed upływem 5 lat. Obecny stan epidemii w Polsce wymusił zmiany dotyczące okresowych badań opryskiwaczy. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa informuje, że w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 oraz w okresie 30 dni od dnia odwołania tych stanów dopuszcza się używania do wykonywania zabiegów z zastosowaniem środków ochrony roślin sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, który nie posiada aktualnych badań okresowych potwierdzających jego sprawność techniczną, jeżeli:

  • sprzęt ten przed ogłoszeniem tych stanów został poddany okresowym badaniom w celu potwierdzenia sprawności technicznej,
  • pierwsze badanie w celu potwierdzenia sprawności technicznej tego sprzętu powinno zostać przeprowadzone w okresie trwania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.

Sprawny sprzęt do ochrony roślin to bezpieczeństwo operatora, ochrona konsumenta i dbałość o środowisko.

 

Paweł Bydałek

BP Oborniki

Źródło
Wielkopolska Izba Rolnicza
http://www.wir.org.pl/

 

© Copyright Serwis dobre-maszyny-rolnicze.pl - dobre-maszyny-rolnicze.pl. | All Rights Reserved.
Serwis dobre-maszyny-rolnicze.pl nie odpowiada za informacje zamieszczone w serwisie.
Zamieszczone na stronach serwisu informacje o towarach i usługach nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 w związku z art. 61 § 2 Kodeksu cywilnego.