MASZYNY ROLNICZE

Usługi cyfrowe wspomagające transfer wiedzy i wdrażanie nowych technologii w rolnictwie

W dniach 16-19 sierpnia 2022 r. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu zorganizowało dwa szkolenia połączone z wizytą w gospodarstwie rolnym nt. Usługi cyfrowe wspomagające transfer wiedzy i wdrażanie nowych technologii w rolnictwie.

Szkolenia odbyły się w Hotelu w Gdańsku oraz w gospodarstwie rolnym HAASE FARM Sp. z o.o. w miejscowości Barniewice. Szkolenia zostały zrealizowane w ramach operacji Sieci na Rzecz Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich (SIR). W szkoleniach udział wzięło łącznie 50 uczestników - rolnicy, mieszkańcy obszarów wiejskich, doradcy rolniczy, nauczyciele szkół rolniczych, pracownicy ARiMR oraz osoby zainteresowane tematem.

Celem szkolenia było podniesienie poziomu wiedzy oraz zwiększenia dostępności w zakresie świadczenia usług cyfrowych stosowanych w rolnictwie, warunkujących wzrost dochodu rolniczego oraz wymianę wiedzy i doświadczeń w tym zakresie pomiędzy uczestnikami operacji. Nowoczesne usługi i technologie informatyczne coraz częściej znajdują zastosowanie w działalności rolniczej, przynosząc wymierne efekty dla użytkujących je rolników. Popularyzacja nowoczesnych rozwiązań cyfrowych przyczyni się do wzrostu rentowności gospodarstw oraz poprawy konkurencyjności sektora rolnego. Operacja miała za zadanie wsparcie przygotowania materiałów odnośnie usług cyfrowych oraz zaprezentowanie nowych technologii w praktyce i ułatwienie kontaktów między odbiorcami celem nawiązania współpracy między nauką a praktyką.

Szkolenie zostało przeprowadzone przez firmę 365FARMNET, która jest jednym z liderów na rynku cyfrowych usług w rolnictwie.

Pierwszy dzień szkolenia odbył się w hotelu w Gdańsku. Na początku odbyła się część teoretyczna, a następnie część warsztatowa z wykorzystaniem laboratorium komputerowego 365Farmnet. Uczestnicy dowiedzieli się o istocie rolnictwa precyzyjnego, a także o korzyściach stosowania zmiennego dawkowania nawozów, wysiewu i środków ochrony roślin. Pan Jerzy Korończok – przedstawiciel firmy Agrocom Polska pokazał nowe technologie, jakie są stosowane w gospodarstwach rolnych. Podczas części warsztatowej uczestnicy szkolenia pracowali na laptopach w oprogramowaniu do zarządzania gospodarstwem 365FARMNET. Uczestnicy nauczyli się, w jaki sposób wprowadzać dane do aplikacji m.in. dane o nawozach, ŚOR, maszynach oraz jak utworzyć kartotekę pól czy dokumentować zabiegi wykonywane w polu (bronowanie, orka, siew).

Drugi dzień szkolenia odbył się w gospodarstwie rolnym HAASE FARM Sp. z o.o. w miejscowości Barniewice. Na samym początku właściciel gospodarstwa – Pan Łukasz Haase przedstawił historię gospodarstwa i opowiedział o poszczególnych składowych, jakie znajdują się w jego gospodarstwie m.in. park maszynowy czy środki do produkcji oraz koszty. Uczestnicy mogli zobaczyć ogromne zasoby gospodarstwa. Następnie uczestnicy zostali podzieleni na 5 grup. Specjaliści z firmy 365FARMNET przygotowali 5 stanowisk, do których po kolei przychodziły poszczególne grupy wg ustalonego harmonogramu.

Stanowisko I. Monitoring floty maszyn – automatyczna dokumentacja

Uczestnicy poznali, jak wygląda automatyczna dokumentacja na portalu 365FarmNet czy w aplikacji 365Crop. Można było zobaczyć w czasie rzeczywistym ślady przejazdu maszyny rolniczej. Specjaliści z firmy 365FARMNET pokazali również, że śledzić pojazdy można również za pomocą smartfona, ale także przy użyciu active boxów, które można zainstalować nawet na starsze maszyny. Jeśli w gospodarstwie niezbędna jest pełna automatyzacja (tak by operator nie musiał klikać rozpoczęcie/zakończenie rejestrowania) można wyposażyć ciągniki w LACOS Trackery, które wpina się w instalację elektryczną ciągnika.

Stanowisko II. Wgrywanie i działanie map aplikacyjnych na terminal

Na tym stanowisku przedstawiono, jak wygląda w praktyce działanie modułu CLASS CROP VIEW, który służy do monitorowania stanu wegetacji roślin. Uczestnicy mogli monitorować wegetację każdego pola gospodarstwa w komputerze (również za poprzednie miesiące czy lata). Stworzone na podstawie danych satelitarnych oraz map zasobności gleby tworzone zostały mapy aplikacyjne siewu czy nawożenia, które później zostają wgrywane na terminal w ciągniku. Wizualizacja map zdecydowanie ułatwia rolnikom zapoznanie się z różnicami warunków glebowych występujących na danym polu, jak i z potencjałem plonowania pola. Dobra znajomość parametrów określających glebę (P, K, Mg, pH) w różnych częściach pola i dokładna wizualizacja parametrów pozwala w szybki, prosty sposób reagować i zaplanować zmienne dawki w obrębie analizowanego pola.

Stanowisko III. Analiza map zasobności gleb i generowanie map aplikacyjnych

Tutaj przedstawiono z kolei, jak w tradycyjny sposób pobierane są próby glebowe. Następnie ekspert z firmy 365FARMNET pokazał, w jaki sposób pobierane są próby glebowe w oprogramowaniu 365FarmNet. Tworzy się najpierw mapę potencjalnego plonowania dla wybranych pól, na podstawie danych historycznych wegetacji roślin w poprzednich sezonach. Mapa potencjalnego plonowania posłuży jako mapa do wyznaczenia poligonów dla poboru prób glebowych w obrębie pola, na którym ma być wykonanie badanie zasobności gleby i odczynu. Z tak wyznaczonych w programie stref o różnym kształcie i wielkości pobierane zostają jednorodne próby, które są reprezentatywne dla wybranego fragmentu pola.

Stanowisko IV. Systemy jazdy automatycznej GPS - Przejazdy z operatorem

Stacja, która cieszyła się największy zainteresowaniem, ze względu na możliwość kierowania ciągnikiem z broną talerzową lub agregatem uprawowo-siewnym. Uczestnicy mogli wcielić się w rolę operatora maszyny rolniczej i poczuć się jak prawdziwy rolnik. Poznali system jazdy równoległej oraz zmienne dawkowanie nawozu oraz nasion w praktyce.

Stanowisko V. Drony i skanowanie elektromagnetyczne

Na ostatniej stacji uczestnicy mogli zobaczyć, w jaki sposób wygląda wykorzystanie dronów w rolnictwie oraz jak przebiega skanowanie elektromagnetyczne gleby przy użyciu naziemnych sensorów badających zmienność glebową. Dla celów rolniczych zastosowanie mają głównie drony posiadające specyficzne wyposażenie dotyczące kamer multispektralnych zainstalowanych na pokładzie drona. Najczęściej są to kamery obrazujące obserwowane rośliny i glebę w świetle pasma widzialnego. Pozyskane, bardzo precyzyjne mapy (wielkość tzw. piksela waha się w przedziale 0,7 – 9 cm) można wykorzystać do precyzyjnych zabiegów ochrony roślin, nawożenia, identyfikacji: zagrożeń patogenów występujących w badanej uprawie, różnic odmianowych, różnic w zastosowanych technologiach, wpływie działań człowieka.

Szkolenie zakończyło się wspólnym zdjęciem oraz wręczeniem zaświadczeń. Dla uczestników przygotowane zostały również materiały promocyjne, w tym pendrive, na którym otrzymali broszurę dotyczącą usług cyfrowych w rolnictwie oraz materiały szkoleniowe.

Broszura do pobrania - linklink zewnętrzny pdf 6.15 MB

Uczestnicy byli bardzo aktywni i wykazali duże zainteresowanie tematem rolnictwa precyzyjnego. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy i zapraszamy na kolejne szkolenia organizowane przez Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Poznaniu. Firmie 365FARMNET bardzo dziękujemy za przeprowadzenie szkolenia i liczymy na dalszą współpracę w przyszłości.

 

 

© Copyright Serwis dobre-maszyny-rolnicze.pl - dobre-maszyny-rolnicze.pl. | All Rights Reserved.
Serwis dobre-maszyny-rolnicze.pl nie odpowiada za informacje zamieszczone w serwisie.
Zamieszczone na stronach serwisu informacje o towarach i usługach nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 w związku z art. 61 § 2 Kodeksu cywilnego.