MASZYNY ROLNICZE

MRiRW zapowiada zmiany aplikacji eWniosekPlus

zmiany wniosku

Na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pojawiła się 29 kwietnia 2024 r.  informacja, że w związku ze zmianą przepisów unijnych już od 2024 r. istnieje możliwość realizacji przez rolników normy GAEC 7 poprzez zmianowanie lub dywersyfikację upraw. W przypadku gdy rolnik zamierza stosować zmianowanie, wówczas na co najmniej 40 proc. gruntów ornych w gospodarstwie na tej samej powierzchni musi posiadać inną uprawę niż w 2023 r.

W Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) trwają prace nad dostosowaniem aplikacji eWniosekPlus do nowych zasad obsługi wniosku.

W przypadku gdy rolnik zamierza stosować dywersyfikację upraw w gospodarstwach:

  • od 10 do 30 ha gruntów ornych – należy posiadać 2 uprawy, z tym, że największa uprawa nie może stanowić więcej niż 75 proc. w strukturze zasiewów;
  • powyżej 30 ha gruntów ornych – należy posiadać 3 uprawy, z tym, że największa uprawa nie może stanowić więcej niż 75 proc., a dwie uprawy główne nie więcej niż 95 proc. w strukturze zasiewów.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/arimr/zmiany-w-aplikacji-ewniosekplus-w-zakresie-normy-gaec7-na-rok-2024-oraz-platnosc-dla-malych-gospodarstw.
Źródło
Krajowa Rada Izb Rolniczych
http://krir.pl

 

© Copyright Serwis dobre-maszyny-rolnicze.pl - dobre-maszyny-rolnicze.pl. | All Rights Reserved.
Serwis dobre-maszyny-rolnicze.pl nie odpowiada za informacje zamieszczone w serwisie.
Zamieszczone na stronach serwisu informacje o towarach i usługach nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 w związku z art. 61 § 2 Kodeksu cywilnego.